TalentPass

De TalentPass ondersteunt talentontwikkeling richting ambitie

De TalentPass is de meest geavanceerde e-HR- applicatie. De TalentPass is ontwikkelingsgericht. Het ontdekt Talent en ontwikkelt het Talent verder in de richting van de ambitie en ondersteunt bij waarderen en belonen, bij Human Resource Development en Resource Management.
Snelle reactie tijd op zowel desktop, laptop, tablet en smartphone.

Probeer hem nu gratis uit!

Voordelen

Werken met de TalentPass levert organisaties real time inzicht op in beschikbare talenten op persoonlijk niveau. Deze overzichten kunnen dan eenvoudig worden gegenereerd op team-, business unit- en organisatieniveau. Deze data worden bij organisaties in toenemende mate ingezet voor andere HR toepassingen.

TalentPass bespaart substantieel

Door te werken met de TalentPass maken vele handen licht werk. De span of support van leidingevenden kan daardoor sterk worden vergroot zonder dat er sprake is van verzwaring. En omdat de TalentPass beschikt over koppelingen met alle personeel- en salarissoftwarepakketten worden ESS/MSS mogelijkheden maximaal ondersteund met administratieve lastenverlichting tot gevolg.

TalentPass geeft organisaties en medewerkers inzicht in talent

Inzicht in talenten van medewerkers is van cruciaal belang voor organisaties. Zonder dit inzicht is er geen aansluiting met Strategische Personeelsplanning en kan dus onvoldoende worden ingespeeld op de veranderende omstandigheden. Bij gebruik van de TalentPass worden Talentontwikkeling en Management Development echt concreet en wordt tijdig anticiperen voor zowel medewerker als organisatie realiteit.

TalentPass versterkt de Beoordelings- en Functioneringscyclus

Het juist waarderen en belonen van medewerkers is gebaat bij maximale objectivering en transparantie. Werken met de TalentPass genereert objectieve input om de kwaliteit van deze beoordelings- en functioneringscyclus te versterken en te verbeteren. Doordat de betrokkenheid hoog is ontstaat een breder draagvlak en zullen verbeteringen effectiever geïmplementeerd worden.

TalentPass stimuleert Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid is van toepassing op zowel jonge als oudere medewerkers. Door te werken met de TalentPass ontstaat tijdig en permanent inzicht in specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Hierdoor kan adequaat worden ingespeeld op hun talenten in relatie tot hun takenpakket en de veranderingen en ontwikkelingen in de organisatie.

TalentPass ondersteunt Zelfsturing en Het Nieuwe Werken

De waarneembare ontwikkelingen op het gebied van Het Nieuwe Werken, Zelfregie en Zelfsturing zullen onvermijdelijk voort gaan. Kostenbesparingen, vrijheid van handelen en keuzevrijheid ten aanzien van werken spelen hierbij een belangrijke rol. Cruciaal voor het succes is hierbij het vertrouwen over en weer. Het werken met de TalentPass ondersteunt deze ontwikkelingen maximaal.

TalentPass faciliteert Opleiding- en Scholingadvies

Werken met de TalentPass betekent gevalideerde input. Hierdoor kunnen individuele opleidingsbehoeften meer toegesneden worden vastgesteld en wordt onnodige ballast voorkomen. Door te werken met de TalentPass maakt generiek opleidingsadvies plaats voor gericht opleidings- en scholingsadvies met kostenbesparende effecten.

TalentPass

STUDENT4/maand
WERKNEMER7/maand
ORGANISATIEBesparingen per jaar tot wel €560.000 voor iedere 500 medewerkers / studenten

Contact

CONTACT

Barnsteenstraat 12, Almere, Nederland

Filosofie van TalentDeveloper

TalentDeveloper ontketent Talent en schept mogelijkheden die uw organisatie en onze wereld verbeteren, met behulp van de TalentPass.

© 2018 TalentDeveloper – All Rights Reserved

Designed by Willem Pepping
Developed by Savio Kwasiba